اس ام اس باحال

لبخند دروغکی چرا ؟
خوب نیستم !
مثل قرصی که نیمه شب بدون آب گیر میکند ، گیر کرده ام در گلوی زندگی …

بدیه هدفون اینه که هر وقت میزنم به گوشم با نگا کردن به چشم اطرافیام احساس میکنم وارد یه بازیه کثیف شدم که خودم ازش خبر ندارم ، همش استرس میگیرم !

دیروز غمگین بودم ، امروز خوشحالم
دیروز مشکلی داشتم ، امروز هنوز همان مشکل را دارم
اما امروز نحوه نگاهم به آن را تغییر داده ام

بارانی نیست پس چرا من ، خیس یاد توام ؟ !

رسم امانت داری دنیا عوض شده ، سالم دل میدهی ولی شکسته تحویل میگیری

اعصاب چیست ؟
چیزیست که هیچ کس ندارد ولی توقع دارند که تو داشته باشی !
توقع چیست ؟
چیزیست که همه دارند و تو نباید داشته باشی !

/ 0 نظر / 28 بازدید