خرید شارژ ایرانسل

وقتی که عشق دردل ماریشه می کند فرهاد زندگی هوس تیشه می کند چه ساده لوحانه بال بال زدن هایت میان بازوانم را باور کرده بودم نمی دانستم تمرین پریدن به هوای دیگری ست … چه دنیای ساکتی … دیگر صدای تپش قلبها غوغا نمیکند … بی گمان همه شکسته اند …

معرفی روشی جدید برای خرید کارت شارژ ایرانسل

شارژ ایرانسل

کاشکی “یکی” بود … که … فقط با “یکی” بود نشانی تنهایی هایم … همانجایی است که … گاهی میگویم … ببخشید حواسم نبود … چی گفتی ؟ از من جدا شد و گفت : کار خداست … مانده ام مگر خدای او … خدای من هم نبود …

خرید اینترنتی کارت شارژ های ایرانسل

در بیکرانه ی زندگی دو چیز افسون و حیرانم میکند : اول ، آبی دریا که میبینم و میدانم که نیست ! دوم ، صفای باطن زیبات که نمیبینم ولی میدانم که هست … غصه مرا کشت ! وقتی دیدم دست به سینه ایستاده ای ! من تمام راه را … برای آغوشت دویده بودم !‏ یه روزی من بودم نفسش ولی بعد شدم عامل تنگی نفسش رفت سراغ یه نفس تازه !

خرید شارژ ایرانسل

برگشتنت که غیر ممکن است لااقل در مسیر باد باش تا کمی عطر موهایت را بو کنم … عظمت عشق را میبینی ؟ از هم که جدا شدیم قلبم تاب نیاورد حالا میخواهد ضربان را از خودش جدا کند … در زمستان فاصله چشم هایم زیر صفر لب هایم یخ بندان ست قندیل بسته دستانم با حسّ یک شبنم در خیال گل بی کنار تو تن پوش هیچ خاطره ای گرمم نمی کند !

فروشگاه اینترنتی تک استور سایتی برای خرید شارژ ایرانسل

این روزها قلبم گهگاهی می ایستد نفسم گهگاهی بالا نمی آید خنده ام گهگاهی با گریه قاطی میشود حتی گهگاهی فکر میکنم زنده نیستم دیگر … اما دلم نه گهگاهی ، که همیشه برای تو تنگ است اونی که زود می رنجه زود میره ، زود هم بر می گرده اما اونی که دیر می رنجه دیر می ره ، اما دیگه بر نمی گرده ! دلتنگی ها گاه از جنس اشک اند و گاه از جنس بغض گاه سکوت می شوند و خاموش می مانند گاه ه ق ه ق می شوند و می بارند دلتنگیِ من … اما جنس غریبی دارد …

/ 0 نظر / 48 بازدید